Home » Nieuws » Nieuws uit de sector  » Het effect van oren op TWS draadloze oordopjes geluidsrichting -2

Het effect van oren op TWS draadloze oordopjes geluidsrichting -2

10keer   2021-06-24

s geluidsbron

3. Sense of depth of tws wireless earbuds sound source

The sense of depth of tws wireless earbuds sound source is the distance between the listener and the tws wireless earbuds sound source, so the sense of depth of tws wireless earbuds sound source is also called sound source distance positioning.

4. De combinatie van tijdsverschil en geluidsniveauverschil

twsc draadloze oordopjes

Mechanisme van Sound Source Orientation

tws wireless earbuds

4. The combination of time difference and sound level difference

3. Gevoel van diepte van

Het gevoel van diepte van TWS draadloze oordopjes geluidsbron is de afstand tussen de luisteraar en de Sound Source van TWS draadloze oordopjes, dus het gevoel van diepte van TWS draadloze oordopjes geluidsbron wordt ook wel geluidsbronafstandspositionering genoemd.

Mechanism of sound source orientation

Het gevoel van geluidsbronpositie is een fysiologische functie die inherent is bezeten. De breedte, diepte en alle sensaties met betrekking tot nummers van de geluidsbronpositie zijn echter gerelateerd aan de verworven ervaring van een persoon.

The sense of sound source position is a physiological function that is inherently possessed. However, the width, depth, and all sensations related to numbers of the sound source position are related to a person"s acquired experience.

tws wireless earbud