Home » Nieuws » Nieuws uit de sector  » Het effect van oren op TWS draadloze oordopjes geluidsrichting -1

Het effect van oren op TWS draadloze oordopjes geluidsrichting -1

09keer   2021-06-25

What people often say is that people can distinguish the direction from which the sound is transmitted after hearing the sound, and the sound is transmitted differently in different environments. This is the role of the human ear on the sense of sound direction.

The sense of tws wireless earbuds sound source orientation is another sensory element besides the perception of pitch, intensity, timbre, and length of tws wireless earbuds sound by the auditory organs. It involves complicated physiological and psychological issues. At the same time, the sense of tws wireless earbuds sound source orientation is also the theoretical basis for stereo technology.

Time difference, phase difference and tws wireless earbuds sound level difference, tone color difference

The principle of the binaural effect for positioning is the time difference, the phase difference, the tws wireless earbuds sound level difference, and the tws wireless earbuds sound and color difference.

1. Time difference and phase difference

2. Slecht geluidsniveau en toonkleur

1. Tijdsverschil en faseverschil

tws wireless earbud

Because the human ear is adaptable to tws wireless earbuds sound, when the tws wireless earbuds sound reaches the basement membrane, the hair cells are excited and sensitive. When the tws wireless earbuds sound is continuously stimulated, the response of the hair cells is relatively slow. Therefore, the tws wireless earbuds sound source localization accuracy of sudden tws wireless earbuds sound and transient sound is high.

twsc draadloze oordopjes

S Geluidsniveau Verschil, Toon kleurverschil

Het principe van het binaurale effect voor positionering is het tijdsverschil, het faseverschil, het geluidsniveau-verschil van TWS draadloze oordopjes, en de TWS-draadloze oordopjes geluid en kleurverschil.

2. Poor sound level and tone color

Tijdsverschil, faseverschil en

Het gevoel van TWS-draadloze oordopjes Geluidsbron Oriëntatie is een ander sensorisch element naast de perceptie van toonhoogte, intensiteit, timbre en lengte van TWS draadloze oordopjesgeluid door de auditieve organen. Het gaat om gecompliceerde fysiologische en psychologische kwesties. Tegelijkertijd is het gevoel van twaals draadloze oordopjes geluidsoriëntatie ook de theoretische basis voor stereo-technologie.

Wat mensen vaak zeggen is dat mensen de richting van waaruit het geluid kan worden verzonden na het horen van het geluid, en het geluid wordt anders in verschillende omgevingen verzonden. Dit is de rol van het menselijke oor op het gevoel van geluidsrichting.

tws wireless earbud